Zorg

Het Meforta College JeugdzorgPlus en Pactum locatie OG Heldring werken intensief samen voor de beste zorg en ondersteuning van onze leerlingen. We hebben een gezamenlijke visie op behandeling en leren: één kind – één plan – één regie. Het toekomstperspectief loopt daarmee als een rode draad door het verblijf van de leerling.

Samenwerking in zorg en begeleiding

Meforta College en Pactum zorgen samen voor planmatigheid in de behandeling en het onderwijs. De behandelcoördinator van de locatie OG Heldring en de gedragswetenschapper en intern begeleider van school werken samen om leerlingen behandeling en scholing op maat te bieden. Ze overleggen bijvoorbeeld over de afstemming tussen het behandelplan en het individueel ontwikkelings­perspectief. Docenten worden begeleid door de intern begeleider en de gedragswetenschapper. Ook is er continu overleg tussen de pedagogisch medewerkers van de leefgroepen en de docenten.

Soorten therapie

Leerlingen krijgen verschillende soorten therapie, zoals EMDR-therapie, cognitieve gedragstherapie en schema-gerichte therapie. Deze therapie wordt gegeven door Pactum.

Intern begeleider en gedragswetenschapper

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Maatschappelijk werker

Leerlingen en ouders en verzorgers kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij de ­maatschappelijk werker van Pactum. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. De contactgegevens vind je bij de contactgegevens.

Jeugdarts

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding.