Onze school

Het Meforta College JeugdzorgPlus is een instellings­gebonden school in Zetten. We bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die geplaatst zijn bij Pactum locatie OG Heldring. Pactum locatie OG Heldring biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Om te voorkomen dat leerlingen zich onttrekken of onttrokken worden aan de hulp die ze nodig hebben, kunnen hun vrijheden worden ingeperkt.

Gespecialiseerd onderwijs

Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een gedrags-, leer-, of psychiatrische stoornis. Wij bieden gespecialiseerde onderwijs- en zorgarrangementen op maat, gericht op vervolgonderwijs en toeleiding naar arbeid. Met intensieve pedagogische en didactische begeleiding helpen wij onze leerlingen hun schooltraject weer op te pakken.

Schoolklimaat

We vinden het belangrijk om een veilige en beschermde omgeving te bieden, waar een leerling tot rust komt en grip krijgt op zijn of haar eigen problemen. We bieden leerlingen ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds samen met de leerling en zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s er zijn en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma. We dagen daarbij leerlingen vanuit een veilige omgeving steeds uit om zich te ontwikkelen.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Meforta College JeugdzorgPlus telt:
• 110 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
• 11 groepen (van ongeveer 10 leerlingen)
• 35 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit. We hebben een gecombineerd inspectiekader van OCW en VWS in het kader van integraal werken en een doorlopend dagprogramma binnen de gesloten jeugdzorg.

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via het aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Zij kijken samen met jou welke school het beste aansluit bij de behoeften van je kind. Meer informatie vind je op www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden