Ons onderwijs

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning en begeleiding succesvol kan zijn in het onderwijs en in de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten zoeken we samen naar een passende bestemming en een betekenisvolle leerweg daarnaartoe.

Iedere leerling is uniek en het Meforta College houdt daar rekening mee in het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen actief nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag verwerven. Dit betekent dat leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen.

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend. 

Leerroutes en uitstroomprofielen  

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 4 - arbeid 
  • Leerroute 5 - arbeid of entree-opleiding
  • Leerroute 6 - vervolgonderwijs  
  • Leerroute 7 - vervolgonderwijs  

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.

Uitstroom

2017 - 2018

2016 - 2017

Voortgezet speciaal onderwijs

50

51

Voortgezet onderwijs

12

18

Mbo

9

12

Praktijkonderwijs

2

1

(Beschutte) arbeid

4

10

Anders

0

20

Onbekend

55

20