Ons onderwijs

Het Meforta College JeugdzorgPlus biedt activerend onderwijs. Leerlingen krijgen eigenaarschap over het leerproces. We koppelen de leerinhoud aan een betekenisvolle context in een veilige leeromgeving.

Toekomstperspectief

Voor onze leerlingen geldt vertrouwen in de toekomst niet als een vanzelfsprekendheid. Daarom vinden we het belangrijk dat ze niet alleen behandeling krijgen, maar ook worden geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een cruciale rol. We richten ons op kwalificatie, socialisatie en identiteitsvorming en bieden onze leerlingen een inspirerend, toekomstgericht programma op verschillende leefdomeinen.

Intake en toelating

Leerlingen van Pactum locatie Zetten krijgen automatisch een inschrijven en toelating tot het Meforta College JeugdzorgPlus. De leerling krijgt zo snel mogelijk na plaatsing zijn intake en wordt op werkdag twee geplaatst in de klas.

Adviesgesprek

Als een leerling van de afdeling voor een observatieperiode onderwijs volgt, krijgt hij na acht weken een adviesgesprek. Bij dit gesprek zitten alle betrokkenen rondom de leerling. Als het mogelijk is, mag u daar als ouders ook bij zitten. Op afroep kan ook de gedragswetenschapper van school aansluiten. Tijdens het gesprek bespreken we het verdere traject van de leerling (traject in een groep of naar huis met systeembegeleiding). Volgt als advies een besloten groep, dan zet de leerling zijn onderwijstraject voort op het Meforta College JeugdzorgPlus

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een ­multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Sport en cultuur

Bewegingsonderwijs maakt vast onderdeel uit van het rooster. De lessen vinden plaats in de sporthal op het terrein. Onze school neemt ook deel aan projecten als Sport Personal Assistant. Cultuuronderwijs zit ook vast in het het rooster.