Vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) en havo onderbouw

De leerlingen krijgen naast theorievakken als wiskunde en Nederlands ook praktijkvakken zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en wordt er aandacht besteed aan de leergebied- overstijgende kerndoelen, zoals leren leren.

Mbo-entreeopleiding

Op het Meforta College kunnen de leerlingen een mbo-entreeopleiding volgen. Deze opleidingen bieden we aan:

  • Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie
  • Assistent Bouwen Wonen Onderhoud
  • Assistent Plant en Groene leefomgeving
  • Assistent Logistiek en Verkoop/Retail
  • Assistent Dienstverlening

De leerlingen krijgen theorie- en praktijkvakken waarbij het programma zo veel mogelijk aansluit bij het regulier onderwijs. Wij proberen elke leerling te plaatsen binnen de richting van zijn keuze, maar hierbij zijn de onderwijsbehoeften van de leerling en de beschikbare plekken binnen de verschillende sectoren leidend.

Arbeidsmarktgericht onderwijs (Boristrajecten)

Leerlingen in het traject arbeidsmarktgericht onderwijs starten met een interne stage op het terrein van het Meforta College. Vanuit interne stage ontstaan leerdoelen waar leerlingen mee aan de slag kunnen tijdens de praktijklessen.

De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden certificaten te behalen voor Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en StruX. Daarnaast kunnen leerlingen Boris-certificaten behalen voor de praktijkvakken hout, groen, logistiek en horeca.