Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelings­perspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

• Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.
• Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op mbo, vmbo en havo. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 5, 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

Vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) en havo onderbouw

De leerlingen krijgen naast theorievakken als wiskunde en Nederlands ook praktijkvakken zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en besteden we aandacht aan de leergebied-­overstijgende kerndoelen, zoals Leren Leren.

Mbo-entreeopleiding (en voorbereiding)

In onze mbo-entree-opleiding en de voorbereiding daarop houden we ons vooral bezig met beroepspraktijkvorming. Zo vormen we de brug naar een mbo-opleiding én kan de leerling verkennen wat bij hem past. Bijvoorbeeld techniek, consumptieve technieken, groen, zorg, detail of logistiek. De leerlingen krijgen een afwisseling in theorie- en praktijkvakken.

Arbeidsmarktgericht onderwijs

Leerlingen in het traject arbeidsmarktgericht onderwijs starten met een interne stage op het terrein van het Meforta College. Vanuit de interne stage ontstaan leerdoelen waar leerlingen mee aan de slag kunnen tijdens de praktijklessen. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om certificaten te behalen voor Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en StruX.

Veel afwisseling

We organiseren ons onderwijs zo dat we de theorie- en praktijklessen in kleine groepjes, van vier of vijf leerlingen tegelijk, geven. Docenten geven theorielessen (zoals Nederlands, rekenen en wiskunde en themagericht werken) en zijn ook mentor van een groep. Onderwijsondersteuners geven de praktijklessen bij erkende leer­werkplekken op het terrein, dichtbij school. Leerlingen krijgen praktijkvakken zoals horeca, groen en zorg. Ze werken zo aan arbeidscompetenties.

We bieden veel afwisseling in het onderwijsprogramma, vanwege de korte aandachtspanne van leerlingen.

In het dagprogramma richten leerlingen zich op het eigen maken van kennis en vaardigheden die leiden tot bijvoorbeeld een certificaat, start­kwalificatie, vervolgonderwijs of werk. We bereiden ze voor op het leven als lid van de samenleving, ze leren samenwerken en maken kennis met tradities en praktijken.