Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 4: arbeid
• Leerroute 5: arbeid of entree-opleiding
• Leerroute 6: vervolgonderwijs
• Leerroute 7: vervolgonderwijs

Vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) en havo onderbouw

De leerlingen krijgen naast theorievakken als wiskunde en Nederlands ook praktijkvakken zoals consumptieve technieken en sport. Ook krijgen ze studievaardigheden en sociale vaardigheidstraining en wordt er aandacht besteed aan de leergebied overstijgende kerndoelen, zoals leren leren.

Mbo-entreeopleiding (en voorbereiding)

In onze mbo-entree opleiding en de voorbereiding daarop zijn we vooral bezig met beroepspraktijk­vorming. Zo vormen we de brug naar een mbo-opleiding én kan de leerling verkennen wat bij hem past. Bijvoorbeeld techniek, consumptieve technieken, groen, zorg, detail of logistiek. De leerlingen krijgen een afwisseling in theorie- en praktijkvakken.

Arbeidsmarktgericht onderwijs

Leerlingen in het traject arbeidsmarktgericht onderwijs starten met een interne stage op het terrein van het Meforta College. Vanuit de interne stage ontstaan leerdoelen waar leerlingen mee aan de slag kunnen tijdens de praktijklessen. De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden certificaten te behalen voor Nederlands, rekenen, Loopbaan en Burgerschap en StruX. Daarnaast kunnen leerlingen Boriscertificaten behalen voor de praktijkvakken hout, groen, logistiek en horeca. Boris is een aanpak die jongeren helpt om een stage of arbeidsplek te vinden.

Veel afwisseling

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat we de theorie- en praktijklessen in kleine groepjes geven, van vier of vijf leerlingen tegelijk. Docenten geven theorielessen zoals Nederlands, rekenen en wiskunde en themagericht werken en zijn mentor van een groep. De praktijklessen worden gegeven door onderwijsondersteuners. We bieden veel afwisseling in het onderwijsprogramma, vanwege de korte ­aandachtspanne van leerlingen. Praktijkvakken zoals horeca, groen en zorg, wisselen we af met theorievakken en ontspannende activiteiten zoals muziek en tekenen. De praktijkvakken worden gegeven bij erkende leerwerkplekken op het terrein, dichtbij school. Leerlingen werken hier aan arbeidscompetenties.

In het dagprogramma richten leerlingen zich op het eigen maken van kennis en vaardigheden die leiden tot bijvoorbeeld een certificaat, start­kwalificatie, vervolgonderwijs of werk. Ze worden voorbereid op het leven als lid van de samenleving, leren samenwerken en maken kennis met tradities en praktijken.