Maatwerk

We bieden maatwerk voor al onze leerlingen. We creëren een omgeving, structuur en onderwijsaanbod die passen bij de leerling.

Omgeving op maat

We vinden het belangrijk om een veilige en beschermde omgeving te bieden, waar een leerling tot rust komt en grip krijgt op zijn of haar eigen problemen. We willen voor iedere leerling een omgeving op maat creëren, die recht doet aan zijn of haar ontwikkeling en behoefte aan bescherming.

Een leerling hoeft zich niet aan te passen aan onze structuur, maar wij creëren een structuur die passend is voor de leerling. We bieden leerlingen ruimte om te experimenteren en te ontdekken, successen te behalen en fouten te maken. We kijken steeds samen met de leerling en zijn ouders naar wat hij op dit moment aankan, welke risico’s daar mogelijk bij horen en wat dit betekent voor de inrichting van de omgeving en het dag- of schoolprogramma.