Werken bij Meforta College

We bieden leerlingen van 12 tot 18 jaar voortgezet speciaal onderwijs in de richtingen praktijkgericht onderwijs, beroepsgericht onderwijs (mbo entree), vmbo en havo onderbouw.

Onze leerlingen zijn geplaatst in de JeugdzorgPlus en hebben een gedrags- en/of psychiatrische stoornis in combinatie met een leerachterstand. Met intensieve pedagogische en didactische begeleiding helpen wij onze leerlingen hun schooltraject weer op te pakken.

Ons onderwijs

De leerlingen perspectief bieden en motiveren voor hun toekomst is ons doel. We schuiven hun dossier even aan de kant en helpen hen onbevooroordeeld met ontdekken welke mogelijkheden zij hebben. Dit doen we in 9 groepen, met elk rond de 10 leerlingen.

De leerlingen volgen een integraal dagprogramma. Leerlingen uit een klas verblijven ook met elkaar in een leefgroep van de OG Heldringstichting. De pedagogisch medewerker van de groep is altijd nabij de klas. De doorstroom van leerlingen is hoog. Gemiddeld blijven zij rond de 7 maanden.

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat we de theorie- en praktijklessen in kleine groepjes geven, van 4 of 5 leerlingen tegelijk. Leraren geven theorielessen zoals Nederlands, rekenen en wiskunde en themagericht werken, en zijn mentor van een groep. De praktijklessen worden gegeven door onderwijsondersteuners.

We bieden veel afwisseling in het onderwijsprogramma, vanwege de korte aandachtspanne van leerlingen. Praktijkvakken zoals horeca, groen en zorg, wisselen we af met theorievakken en ontspannende activiteiten zoals muziek en tekenen. De praktijkvakken worden gegeven bij erkende leerwerkplekken op het terrein, dichtbij school. Leerlingen werken hier aan arbeidscompetenties.

Wat houdt werken bij ons in

Je start ’s ochtends samen met je collega’s in het ochtendappel, daar wissel je uit hoe je erbij zit en je hoort de bijzonderheden uit de leefgroepen. Na de overdracht bel je de leefgroep nog even voor meer informatie, bijvoorbeeld over een leerling die slecht nieuws gehad heeft.

Je hebt je programma voorbereid, maar de dag start vaak niet zoals je verwacht. Onderweg naar school hebben een paar leerlingen uit jouw groep een conflict gehad. Dat heeft eerst jouw aandacht nodig. Het gesprek gaat er pittig aan toe, maar het lukt jou om bij jezelf te blijven en de opmerkingen aan jouw adres niet persoonlijk te nemen. Vervolgens kijk je opnieuw naar wat er mogelijk is voor de rest van de ochtend.

Tussendoor stem je af met de pedagogisch medewerker die vandaag meedraait in het programma van jouw groep. Deze medewerker heeft een aantal dagen niet gewerkt, dus je neemt tijd om met elkaar op een lijn te komen. Elke leefgroep heeft verschillende pedagogisch medewerkers, dus je geeft steeds weer aandacht aan de goede samenwerking.

Aan het eind van de dag feliciteer je een leerling die zijn groen certificaat gehaald heeft, want successen vieren is belangrijk voor de motivatie. Ook geef je een compliment aan de groep omdat het hen gelukt is om tijdens de rekenles geconcentreerd te werken na de lastige start van de dag. Zodra de leerlingen terug zijn naar hun leefgroep, loop je even binnen bij een collega om de dag door te nemen. Na het werkgroep overleg ga je naar huis om daar jouw lessen voor morgen voor te bereiden.

Het team

We zijn een kleine school met een hecht team van betrokken en flexibele collega’s die tegen een stootje kunnen. Pedagogisch zijn we heel bekwaam en we zijn allemaal op de doelgroep ‘gevallen’. We doen veel voor onze leerlingen maar we gaan ook voor elkaar door het vuur.

Als er wat is, dan staan we er echt met elkaar. We zijn daarin heel zorgzaam. We nemen geen blad voor de mond en bespreken alles open en direct met elkaar. Als nieuwe collega krijg je goede begeleiding. Je hebt een maatje bij wie je terecht kunt en je wordt inhoudelijk ondersteund door de intern begeleider en de gedragswetenschapper.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures