Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. Omdat de meeste leerlingen maar een korte periode bij ons zijn, werken we met certificeringen en portfolio’s.

Toetsen

De school gebruikt een systeem van toetsing en evaluatie om te beoordelen of leerlingen binnen de diverse leerlijnen op schema liggen. De uitslagen van de toetsen en de observaties van de docent worden in een cyclisch proces besproken met de intern begeleider. In deze besprekingen wordt afgestemd welke acties voor de komende periode van belang zijn. Binnen onze school werken wij met methodegebonden toetsen en de methodeonafhankelijke toetsen van Deviant.

Certificering

Onze leerlingen zijn maar een korte periode bij ons op school. In deze periode leggen we de nadruk op het ontwikkelen van een toekomstperspectief, praktijkoriëntatie en certificering. We willen met onze leerlingen de kleine successen vieren en deze vastleggen in een digitaal portfolio. Dat kunnen ze meenemen naar de vervolg-plek. Dit doel zit in de onderzoeksfase, en we hebben de volgende stap gezet. We zijn op zoek naar een systeem waarmee we op een veilige manier kunnen werken in een
digitaal portfolio.