Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs toetsen we de leerlingen gewoon. Omdat de meeste leerlingen maar een korte periode bij ons verblijven, werken we met certificeringen en portfolio’s.

Toetsen

De school gebruikt een systeem van toetsing en evaluatie om te beoordelen of leerlingen binnen de diverse leerlijnen op schema liggen. De uitslagen van de toetsen en de observaties van de docent bespreken we in een cyclisch proces met de intern begeleider. In deze besprekingen stemmen we belangrijke acties voor de komende periode af. Binnen onze school werken we met methodegebonden toetsen en de methodeonafhankelijke toetsen van Deviant.

Certificering

Onze leerlingen verblijven maar een korte periode op onze school. In deze periode leggen we de nadruk op het ontwikkelen van een toekomstperspectief, praktijkoriëntatie en certificering. We willen met onze leerlingen de kleine successen vieren en deze vastleggen in een digitaal portfolio. Dat kunnen ze meenemen naar de vervolgplek.

Dit doel zit in de onderzoeksfase, waarvan we de volgende stap zetten. We zoeken nog naar een systeem waarmee we op een veilige manier kunnen werken in een digitaal portfolio.