Leerlingen

De leerlingen op het Meforta College JeugdzorgPlus zijn tussen de 12 en 18 jaar. Zij wonen in de leefgroepen van Pactum locatie OG Heldring en volgen bij ons voortgezet speciaal onderwijs op maat.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben speciale ondersteuning nodig om tot leren te komen. Hun intelligentieniveau varieert van zeer moeilijk lerend tot bovengemiddeld lerend en soms hoogbegaafd niveau. Daarnaast is er sprake van psychosociale en gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een combinatie met een (vermoedelijke) psychiatrische diagnose en leerproblemen.

Onze visie

Wij geloven dat iedere leerling met de juiste ondersteuning en begeleiding succesvol kan zijn in het onderwijs en in de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten zoeken we samen naar een passende bestemming en een betekenisvolle leerweg daarnaartoe. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen actief nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag verwerven. Dit betekent dat leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen.

Steeds weer een nieuwe kans

Leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde optimaal te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen daarbij zijn: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.