Leerlingen

Op onze school zitten leerlingen van 12 tot 18 jaar oud. Zij wonen in de leefgroepen van Pactum Zetten en volgen bij ons voortgezet speciaal onderwijs op maat.

 

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen vragen speciale ondersteuning om tot leren te komen. Hun intelligentieniveau varieert van zeer moeilijk lerend tot bovengemiddeld lerend en soms hoogbegaafd niveau, gecombineerd met psychosociale en gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een combinatie met een (vermoedelijke) psychiatrische diagnose en leerproblemen.

 

Onze visie

Wij geloven in het succes van iedere leerling, met de juiste ondersteuning en begeleiding, in zowel het onderwijs als in de maatschappij. Door leerlingen aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten zoeken we samen naar een passende bestemming en een betekenisvolle leerweg daarnaartoe. We richten ons er met ons onderwijs op dat leerlingen actief nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag verwerven. Dit betekent dat het leren begint bij de motivatie van de leerling om het maximale uit zichzelf te halen.

 

Steeds weer een nieuwe kans

Leerlingen en medewerkers dagen we dagelijks uit om hun talenten en kunde optimaal te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen daarbij: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.