Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

• Aanzet tot digitaal portfolio is er.
• Thematisch onderwijs is ingevoerd.
• Werken met simulatoren is ingevoerd.
• Future lab is opgezet en gerealiseerd.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

• We blijven ons onderwijsaanbod doorontwikkelen om optimaal af te stemmen op onze doelgroep in de JeugdzorgPlus.
• We trainen medewerkers in de-escalerend werken.
• Digitale werkvormen zijn ingezet ter verrijking van het onderwijsaanbod.
• Docenten krijgen scholing over ICT-werkvormen.
• We zetten digitaal portfolio’s in.
• We implementeren het vak CKV.
• We voeren werken in een digitale leeromgeving in.
• We zetten Stichting Leerkracht in als overlegmodel.