Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021: Certificering
Onze leerlingen zijn maar een korte periode bij ons op school. In deze periode leggen we de nadruk op het ontwikkelen van een toekomstperspectief, praktijkoriëntatie en certificering. We willen met onze leerlingen de kleine successen vieren en deze vastleggen in een digitaal portfolio. Dat kunnen ze meenemen naar de vervolg-plek. Dit doel zit in de onderzoeksfase, en we hebben de volgende stap gezet. We zijn op zoek naar een systeem waarmee we op een veilige manier kunnen werken in een digitaal portfolio.
Bereikt in 2021: Integrale samenwerking
Het dagprogramma voor de leerlingen verzorgen we samen met Pactum locatie OG Heldring. We stemmen onderwijs en behandeling zo goed mogelijk op elkaar af. Zodat we aansluiten bij wat de leerling nodig heeft. Aandachtspunt blijft dat we over en weer scherp blijven op een duidelijke communicatie.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We blijven ons onderwijsaanbod door ontwikkelen om optimaal af te stemmen op onze doelgroep in de JeugdzorgPlus.
• We trainen medewerkers in de-escalerend werken.
• Digitale werkvormen zijn ingezet ter verrijking van het onderwijsaanbod.
• Docenten krijgen scholing over ICT-werkvormen.
• We zetten digitaal portfolio’s in.