Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, Nederlands en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

Uitstroom en bestendiging

Waar zijn onze leerlingen na school naartoe gegaan?

• 30% van onze leerlingen gaat na onze school naar voortgezet speciaal onderwijs.
• 14% van onze leerlingen gaat na onze school naar voortgezet onderwijs met als doel een vmbo- en havo-diploma.
• 16% van onze leerlingen gaat na onze school naar het mbo.
• 1% van onze leerlingen stroomde uit naar arbeid of dagbesteding.
• Bij 39% van de leerlingen is het niet bekend waar zij terecht komen.
• Na een jaar is 50% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 85% van onze leerlingen.

In schooljaar 2021-2022 stroomden 141 leerlingen uit.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Maar liefst 50% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 85% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. De landelijke norm van 75% haalden we hiermee ruim.