Met partners en omgeving

Meforta College JeugdzorgPlus werkt intensief samen met Pactum. Het Meforta College JeugdzorgPlus en Pactum locatie OG Heldring zien de ontwikkeling van leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samen met Pactum jeugd- en opvoedhulp

Per 1 januari 2021 zijn Pactum jeugd- en opvoedhulp en de OG Heldringstichting gefuseerd. Pactum helpt kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling thuis, binnen pleegzorg of in een van hun locaties. Pactum biedt een totaalaanbod jeugdzorg, van ambulante hulpverlening tot verblijf en gesloten jeugdzorg. Onze school bevindt zich op de Pactum locatie OG Heldring en biedt onderwijs aan leerlingen in de open en gesloten leefgroepen. Het Meforta College en Pactum werken intensief samen in de zorg en ondersteuning van onze leerlingen. We hebben een gezamenlijke visie op behandeling en leren: één kind – één plan – één regie. Het toekomstperspectief loopt daarmee als een rode draad door het verblijf van de leerling.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Arnhem VO. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.