Met partners en omgeving

Meforta College JeugdzorgPlus werkt intensief samen met Pactum. Het Meforta College JeugdzorgPlus en Pactum Zetten zien de ontwikkeling van leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samen met Pactum jeugd- en opvoedhulp

Op 1 januari 2021 fuseerden Pactum jeugd- en opvoedhulp en de OG Heldringstichting. Pactum helpt kinderen, jongeren en gezinnen met een passende behandeling thuis, binnen pleegzorg of in een van hun locaties. Pactum biedt een totaalaanbod jeugdzorg, van ambulante hulpverlening tot verblijf en gesloten jeugdzorg. Onze school bevindt zich op de Pactum locatie Zetten en biedt onderwijs aan leerlingen in de open en gesloten leefgroepen.

Het Meforta College en Pactum werken intensief samen in de zorg en ondersteuning van onze leerlingen. We hanteren een gezamenlijke visie op behandeling en leren: één kind – één plan – één regie. Het toekomstperspectief loopt daarmee als een rode draad door het verblijf van de leerling.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Arnhem VO. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Zie ook www.passendonderwijs.nl.