Directe contactpersonen

Wil je over een specifiek onderwerp meer weten? Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, bel dan het algemene nummer. We helpen je graag verder.

Gegevensbescherming

Kees Jan Schreuders
k.schreuders@mefortacollege.nl

Sonja Passau
s.passau@mefortacollege.nl

Medezeggenschapsraad

mr@mefortacollege.nl
Vertrouwenspersoon intern
Michel Post
m.post@mefortacollege.nl

Vertrouwenspersoon extern

Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

T 0900 – 111 31 11

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

De Onderwijsspecialisten

College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl