Ziekmelding & bijzonder verlof

Ziekmeldingen worden normaal gesproken gedaan via de dagelijkse overdracht tussen groepsleiding en leraar. Als uw zoon of dochter ziek wordt tijdens weekend- of vakantieverlof en hierdoor niet naar school kan, vinden we het belangrijk dit op tijd te weten. Zoekt u daarom telefonisch contact met de school voor schooltijd, zodat de leraar op de hoogte is.

Het telefoonnummer van het Meforta College is 0488 - 41 77 00 

Bijzonder verlof  

Leerlingen binnen de gesloten jeugdzorg kunnen een verlofregeling hebben in samenspraak met de school. Deze maakt deel uit van het trajectbehandelplan.

Eventuele uitzonderingen op de verlofregeling door onvoorziene omstandigheden, kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van school. Vervolgens wordt hierover een besluit genomen door de directeur zorg en behandeling.