Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals Sinterklaas en schoolreis. De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van ouderbijdrage is € 51,00. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.