Onderwijsuren op jaarbasis

Volgens de wet moeten leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs minimaal 1000 uur onderwijs per jaar volgen. Het onderwijsprogramma van het Meforta College is ingevuld op basis van deze wettelijke eisen.