Voor ouders

We vinden het belangrijk om geregeld contact te hebben met ouders van onze leerlingen, of dat nou gaat over de voortgang in het onderwijs of om andere bijzonderheden. Dat doen in geplande en structurele overleggen, en daarbuiten. De mentor is de eerste contactpersoon voor onze leerlingen en hun ouders. Ouders zijn uiteraard het hele jaar door welkom om op afspraak de school te bezoeken.

In dit onderdeel vindt u een overzicht van praktische zaken die voor u van belang kunnen zijn. Alle praktische informatie voor ouders en leerlingen (zoals de jaaragenda en lestijden) vindt u in onze schoolgids.​​