Handelingsplanning

Samen met de OG Heldringstichting stellen we voor iedere leerling een individueel trajectbehandelplan op. In het trajectbehandelplan formuleren we een toekomstperspectief voor behandeling en onderwijs. We zorgen er altijd voor dat school en instelling samen optrekken in het zorg- en onderwijsaanbod. Binnen de behandelcyclus vinden contacten plaats op verschillende niveaus.

Op het niveau van de individuele leerling is er een contact tussen de behandelcoördinatoren van de OG Heldringstichting en de gedragswetenschapper of intern begeleider van school en tussen de groepsleiders en de leraren.