Stage

Stage lopen is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijsprogramma. Leerlingen worden hierbij ondersteund door een trajectbegeleider van het trajectbureau van het Meforta College. Samen met de leerling wordt er een stageplaats gezocht. De trajectbegeleider heeft regelmatig contact met het stagebedrijf en zorgt ook voor het stagecontract. Tijdens deze contactmomenten wordt ook over de vorderingen van de leerling gesproken. De werkzaamheden houdt de leerling bij in een logboek, als onderdeel van het portfolio. De stageperiode wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid op de stageplaats. Deze proeve wordt afgenomen door erkende assessoren. Leerlingen lopen stage bij geaccrediteerde leerwerkbedrijven